Artyści w twórczości P.B. Greca

Wiersze Pawła Bartłomieja Greca znalazły się w twórczości wielu artystów; malarzy, grafików, muzyków oraz piosenkarzy a także aktorów interpretujących poezję Pawła. Dariusz Twardoch zrealizował cykl obrazów akwarelowych, które ilustrują tomik poezji "Jestem" (1994 r.). Wiele spośród tych obrazów gościło w różnych galeriach sztuki wraz z fragmentami wierszy poety. Kilkadziesiąt grafik zadedykował pośmiertnie poecie (1997 r.) Władysław Jurkiewicz (uczeń prof. Bronisława Schönborna). Prace artysty prezentowane na wystawie połączonej ze spotkaniem z poezją Pawła Bartłomieja Greca – wystawione zostały na aukcję, z której dochód przeznaczono na Hospicjum. Włodzimierz Korcz napisał do kilku wierszy muzykę, m.in. do wiersza "Until the rain comes", który z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Poznańskiej zaśpiewała Halina Frąckowiak. Poezję Pawła Bartłomieja Greca prezentowała także przy akompaniamencie wirtuoza gitary Romana Ziemlańskiego. Przez wszystkie lata po śmierci poety prezentuje jego poezję na swoich koncertach. Muzykę do wierszy napisał Krzysztof Sadowski, Roman Ziemlański i Vlasta Karpenko.
Kompozycje muzyczne m.in. z zespołem “DejaVU” prezentowała  Maria Sadowska.  Roman Ziemlański  zadedykował w hołdzie poecie Preludium na gitarę , które wykonuje na koncertach  ze znaną  sobie wirtuozerią. Twórczość młodej poetki Marii Ślipskiej stała się inspiracją  do napisania wiersza “Dedykowane Pawłowi Bartłomiejowi Grec”.  Swoją interpretację wierszy poety m.in. w radio prezentował Krzysztof Kolberger.Poezja zaistniała również w przekazie scenicznym Anny Chodakowskiej,Olgierda Łukaszewicza, Jerzego Zelnika, Dariusza Kowalskiego, Anny Czartoryskiej
, Wojciecha Siemiona, Omar'a Sangare. Artyści nie pobierali honorarium - a dochód ze spotkań z twórczością poety przekazywany był Warszawskiemu Hospicjum.

 

Until the rain comes" P.B. Greca -
muz. Włodzimierz Korcz, 
śpiewa Halina Frąckowiak 
z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii w Poznaniu 

 Z wieczoru poezji P.B. Greca 
"Jestem" w TVP prog. 2, 1994 Ze spotkania z poezją P.B. Greca 
na Politechnice Warszawskiej, 1994

"Spójrz w moje oczy" Paweł Bartłomiej Grec
muzyka Vlasta Karpenko
śpiewa Kinga Suchora“Fragile” Paweł Bartłomiej Grec
muzyka Vlasta Karpenko
śpiewa Kinga SuchoraPreludium
w hołdzie Pawłowi Bartłomiejowi Grec
kompozytor Roman Ziemlański