Pełen pasji twórczej i działania na rzecz środowiska studenckiego, zawsze w pogoni za czasem, którego Mu nie starczało. "WIELKA KULA ENERGII " 
 tak o Nim mówili koledzy z NZSu, w którym aktywnie działał, angażując się w prace Samorządu Studenckiego PW.

Z ramienia Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS wybrany do Komisji Uczelnianej NZS Politechniki Warszawskiej: uprawniony do działania w imieniu NZS PW, do składania woli w aktach notarialnych w imieniu organizacji uczelnianych (06.1991). Uczestniczy w posiedzeniach Rady Wydziału MEL PW.

Zostaje wraz z Przewodniczącym Komisji Uczelnianej NZS Politechniki Warszawskiej upoważniony przez tą komisję do ustanowienia w imieniu członków - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "DATA and SKILLS" (05.1991) oraz fundacji pod nazwą "FUNDACJA 88" (07.1991). Zostaje wybrany Prezesem Zarządu "FUNDACJA 88".

Celem Fundacji jest promowanie i wspieranie działalności gospodarczej studentów, przekazywanie im wszechstronnej wiedzy o gospodarce rynkowej, marketingu i pracy menadżerskiej, doradztwo w zakresie merytorycznym i prawnym prowadzenia działalności gospodarczej, ułatwienie studentom kontaktów z organizacjami gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi, działanie na rzecz rozwoju kultury studenckiej.